Reveal Transition Filter

Reveal Transition Filter ei kuulu viralliseen, W3C:n hyväksymään, CSS1- tai CSS2 -standardiin, mutta ne omat mukana DHTML -määrittelysä. Reveal TransitionFilter määritteet toimivat vain Microsoftin selaimissa versiosta 4.0 lähtien! Filtteriä voi käyttää myös yksittäisen elementin latautumisen määrittelyyn. Ks. esimerkki Blend Transition Filter -sivulta.

Reveal Transition Filter?

Reveal Transition Filter on epästandardin mukainen CSS-sääntö. Se muuttaa näytölle ladattavan elementin (yleensä koko sivun) latautumis tapaa.

Reveal Transition Filter toiminta poikkeaa hieman muista filttereistä tai CSS-säännöistä. Koska tämä filtteri pystyy määräämään kokonaisen sivun latautumistavan, täytyy informaation sijaita ennen dokumentin <body> -osaa. Eli käytönnössä filtteri määritetään HTML-elemetin <head> -osaan <meta> -tagin avulla.

Syntaksi:

<META http-equiv="?" CONTENT="RevealTrans(Duration=?.?, Transition=?)">

http-eguiv määrää suoritetaanko filtteri sivulle saavuttaessa "Page-Enter"
vai sivulta lähdettäessä "Page-Exit".
Duration määrää efektin keston, aika voidaan antaa tyyliin 2.5.
Transition määrää efektin tyypin, joka ilmoitetan numeroarvolla 0-23.

Esimerkki filtterin käytöstä:

<head>
...
<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=2.0, Transition=23)">
</head>
Joka tarkoittaa että:
Filtteri suoritetaan kun sivu ladataa (Page-Enter).
filtterin kesto (Duration=2.0
ja tyyli Transition=23)

Huomaa, että filtteri toimii parhaiten kahden sivun välillä joilla on eri taustaväri (tumma ja vaalea).

Eri vaihtoehdot:

Transition voi saada arvot 0-23, jotka tarkoittavat seuraavia asioita:

0 - Box in
1 - Box out
2 - Circle in
3 - Circle out
4 - Wipe up
5 - Wipe down
6 - Wipe right
7 - Wipe left
8 - Vertical blinds
9 - Horizontal blinds
10 Checkerboard acros
11 Checkerboard down
12 - Random dissolve
13 - Split vertical in
14 - Split vertiacal out
15 - Split horizontal in
16 - Split horizontal out
17 - Strip left down
18 - Strip left up
19 - Strip right down
20 - Strip right up
21 - Random bars horizontal
22 - Random bars vertical
23 - Random

Katso erillinen esimerkkisivu filttereiden toiminnasta.

<<Alkuun

© Petteri Perälä 2001.
E-mail: [ petepe@mbnet.fi ].