Päivitetty: 10.03.2003.

CSS2 info

Tämä opas esittelee, mitä uutta CSS2 tuo verrattuna CSS1:een. CSS2 on, CSS1:n tavoin, tyylikieli jolla voidaan kuvata HTML, xHTML ja XML -dokumnettein ulkoasua. CSS2 uudistuksiin kuuluu mm. tuki eri mediolle joka mahdollistaa esim. määritellä omat säännöt näytöllä ja paperille. Lisäksi tuki löytyy esim. äänimutoiselle esitykselle.


CSS2 info

CSS2

Cascading Style Sheet Leve 2 (CSS2) on W3C:n looginen päivitys CSS1 -määritykseen.

CSS2:n käyttö on pitkälti smanlaista kuin CSS1:n. Uusia valitsimia, ominaisuuksia ja sääntöjä on tietenkin runsaasti.


Mitä uutta?

Taulukot

<< Alkuun


CSS2 lyhyesti

CSS2 on CSS1:n kanssa alaspäin yhteensopiva tyylikieli. Sen tarkoitus on kuvata HTML-, xHTML tai XML -kuvauskielillä luotuja hypertekstidokumenttien ulkoasuja.

CSS2 on laaja kokonaisuus eri tyylisääntöjä, jotka määrittävät dokumentin ulkoasun tarkemmin kun CSS1.

Yksi CSS2:n merkittävistä uudistuksista on tuki eri medioille (näyttö, tulostus, pistekirjoitus, ääni jne.). Vaikka CSS2 on jo "vanha" keksintö (W3C Recommendation 12-May-1998), sen tuki on vasta nyt kohtalaisella tasolla.

<< AlkuunCSS2:n uudistuksia ovat:

Media types
mm. screen ja print
Inherit
jokaisella ominaisuudella on arvo inherit
Paged media
tulostuksen ohjaus
Aural style sheets
tuki äänimuotoiselle esitykselle
Listat, listasymboolit sekä lainausmerkit
kansainvälistymisen myötä tuki uusille listasymbooleille sekä lainausmerkeille
Fonttien käsittely
laajennettu fonttien valintamekanismi, tuki ladattaville fonteille sekä systeemifonttien käytön hyödyntäminen. Uusi ominaisuus 'font-size-adjust'
Taulukon käsittely
mm. uudet arvot 'dispaly' ja 'vertial-align'
Asemointi
relatiivinen, suhteellinen sekä kiinteä asemointi.
Uusia laatikkotyyppejä
run-in
Uusia ominaisuuksia
'overflow', 'clipping' ja 'visibility'
Elementtien maksimikorkeuden ja -leveyden määrittäminen
max-width, max-height
Uusi Valitsimet
mm. lapsi- ja vierekkäis sisarukset
Tutki generoidulle (tuotetulle) sisällölle
automaattinen numerointi kaikille elementeille sekä 'marker' ominaisuudet
Tekstin varjostus
'text-shadow' ominaisuudella
Uusia pseudo-luokkia
first-child, :hover, :focus, :lang
Värit ja fontit
mm. järjestelmä värit ja fontit
Kursori
kursorin valinta
Ääriviivat
Elementtein dynaamiset ääriviivat

Tämä CSS2-opas ei sisällä (ainakaan vielä) kaikkia uusia ominaisuuksia. Mukana on toistaiseksi vain mielenkiintoisimmat ominaisuudet kuten asemointi ja tulostus. Lisäksi mukana on kaikki CSS2:n tukemat valitsimet.

<< Alkuun© Petteri Perälä 2000 - 2003.
E-mail: [ petepe@mbnet.fi ].

Valid CSS! Valid HTML 4.01!