Päivitetty: 10.03.2003.

CSS2-opas

Tämä CSS2-opas kertoo mitä uutta CSS2 tuo verrattuna CSS1:een. Opas ei, ainakaan toistaiseksi, sisällä kaikkia W3C:n CSS2:n ominaisuuksia. Mukana ovat ainoastaan asemointi, tulostus ja taulukot ja kursorit Näiden lisäksi mukana on kaikki CSS2:n tukemat valitsimet.


CSS2-opas

Lukijalle

CSS2-oppaan tarkoitus on jakaa suomenkielistä tietoutta Cascading Style Sheet Level 2 (CSS2) käytöstä.

Tämän opas pohjautuu W3C:n suosituksiin, tosin järjestys ja jaottelu on hieman eri. Yritän päästä asiaan mahdollisemman suoraan, joten kaikkia, varsinkin ei toimivia ominaisuuksia, ei näin alussa käydä läpi.

<< Alkuun


Mitä uutta?

Tämä päivitys keskittyi pitkälti sivuston rakenteeseen, eli olen poistanut kehykset sekä CSS1- ja CSS2-oppaasta.

Varsinaista uutta asiaa CSS2-oppaassa on Taulukot ja kursori.

<< Alkuun


Copyright ©

Petepeweb, joka sisältää siis osiot: CSS1-opas, CSS2-opas ja Lisää tyyliä -sivuston, on kokonaisuus joka voidaan luokitella teokseksi. Tekijänoikeuslaki (1§) sanoo teoksesta seuraavasti:

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla."

Tämän oppaan yksityinen käyttö ja edelleen jakelu on täysin sallittua (jopa toivottavaa). Sivujen sisältämän tiedon, rakenteen, esitystavan, kuvien tai muun informaation muuttaminen on kielletty.

Sivujen hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty! Mutta sivujen käyttö koulutus- ja kurssimateriaalina on sallittua, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti minulle (sähköposti riittää).

Toivon lisäksi että tähän sivustoon muilta sivuilta osoittavat linkit eivät avaudu kyseisen sivun kehykseen, vaan kokonaiseen ikkunaan.


CSS2-opas:

Luotu:
22.04.2002.
URL:
http://koti.mbnet.fi/petepe/css2
E-mail:
petepe@mbnet.fi

<< Alkuun


(c) Petepe © Petteri Perälä 2000-2003. E-mail petepe@mbnet.fi

Valid CSS! Valid HTML 4.01!