Päivitetty: 10.03.2003.

Ominaisuudet

CSS on siis tyylikieli, jolla voidaan vaikuttaa HTML-, xHTML- ja XML -dokumenttien ulkoasuun. W3C on jakanut CSS1:n ominaisuudet viiteen eri kategoriaan. Tämän sivun alasivut esittelevät kaikki CSS1:n tukemat ominaisuudet. Jokaisen ominaisuuden yhteydessa kerrotaan seuraavat asiat:

Yhteensopivuus: CSS versiot sekä selaimet joista lähtien ominaisuutta tuetaan.
Sallitut arvot: Ne arvot joita elementti voi saada. Ks. alla sallittujenarvojen merkintä.
Oletusarvo: Oletusarvo, eli jos muuta ei määritetä elementillä on tämä arvo
Käyttö: Ne elementit jotka voivat saada tämän arvon ks. alla käyttö eri elementeissä.
Periytyvä: Onko elementin arvo periytyvä (Kyllä / Ei).
Prosenttiarvo: Voidaanko käyttää %-arvoja (Kyllä / Ei)

Ominaisuudet

sallittujenarvojen merkintä:

Olen saanut useita kysymyksiä koskien W3C:n ominaisuuksien yhteydessä käytettäviä merkintöjä. Nyt nämä samat merkinnät ovat myös sivustollani. Kannattaakin lukaista seuraavat selitykset läpi, koska W3C merkintätapa on hieman vaikeasti ymmärrettävissä.

<arvo>
Merkitä <arvo> tarkoittaa, että siihen tulee sijoittaa oikeanlainen arvotyyppi. <Arvo> voi olla: <%> tai <pituus> jolloin jolloin määritteet 50% tai 50px ovat oikea arvotyyppejä.
arvo
Jos arvo on ilman <> merkkejä, voidaan arvo kirjoittaa sellaisenaan. Esim. bold.
arvo1 | arvo2
Jos arvojen välissä on pystyviiva ( | ), kyseiset arvot ovat toistensa vaihtoehtoja, eli voit käyttää vain toista mutta et molempia.
arvo1 || arvo2
Mikäli arvojen välissä on kaksi pystyviivaa ( || ), kyseiset arvot ovat vaihtoehtoja, mutta voit myös käyttää molempia arvoja yhtäaikaa
[arvo1 || arvo2 ] | arvo3
Kun arvot ovat [ hakasulkujen ] sisällä tarkoittaa tämä, että arvot ovat ryhmitelty. Elin ne muodostavat tavallaan oman arvo kokonaisuuden.
arvo {A,B}
Aaltosulut kertovat, kuinka monta eri arvoa voidaan kyseiselle ominaisuudella antaa. A on minimi ja B maksimi. Esim. margin {1,4} tarkoittaa, että margin voi saada 1-4 eri arvoa, tällöin kysessä on yleensä ns. pikakirjoite.
[arvo]*
Jokeri eli tähtimerkki ( * ) tarkoittaa, että edeltävä arvo/arvoryhmä voidaan toistaa monta kertaa tai ei ollenkaan.
[arvo]+
Plusmerkki ( + ) tarkoittaa, että edeltävä arvo/arvoryhmä voidaan toistaa monta kertaa, mutta vähintään kerran.
[arvo]?
Kysymysmerkki ( ? ) tarkoittaa, että edeltävä arvo/arvoryhmä on valinnainen
arvo1/arvo2
Kauttaviiva ( / ) tarkoittaa, että ominaisuus saa kaksi arvoa, jotka erotetaan toisistaan kauttaviivalla.

<< Alkuun


Käyttö eri elementeissä

Käyttökohdassa voi lukea seuraavia asioita:

Kaikki elementit
Jolloin kyseistä ominaisuutta voidaan käyttää missä tahansa (x)HTML-elementissä.
Inline
Inline eli 'rivinsisäinen'. Kyseistä ominaisuutta voidaan käyttää vain (x)HTML-elementeissä, joiden tyyppi on inline. Tyypillisiä inline -elementtejä ovat <strong> tai <em>. Kyseisten elementtien täytyy aina olla block -elementin sisällä.
Block
Block eli 'lohko'. Kyseistä ominaisuutta voidaan käyttää vain HTML-elementeissä, joiden tyyppi on block. Tyypillisiä block -elementtejä ovat <P> ja <H1>. Kyseiset elementit muodostavat lohkon eli ne tekevät rivinvaihdon ennen ja jälkeen elementin.
List-item
List-item eli 'lista'. Kyseistä ominaisuutta voidaan käyttää vain (x)HTML-elementeissä, joiden tyyppi on list-item. Tyypillisiä list-item -elementtejä ovat <UL> ja <OL>.
Korvatut elementit
Korvatut elementit ovat (x)HTML-elementtejä, jotka 'korvataan' jollakin muulla. Tyypillisiä korvattuja -elementtejä ovat <IMG> ja <OBJECT>. Esim. <IMG> -elementti korvataan kuvalla

<< Alkuun


© Petteri Perälä 1999 - 2003.
E-mail: [ petepe@mbnet.fi ].

Valid CSS! Valid HTML 4.01!