Päivitetty: 10.03.2003.

CSS1-opas

Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa suomenkielistä tietoutta Cascading Style Sheet Level 1 (CSS1) määrittelystä Yritän näillä sivuilla kertoa ja varsinkin näyttää, mikä CSS1 on ja miten se toimii. Opas käy läpi kaikki W3C:n suositusten mukaiset CSS1 säännöt ja ominaisuudet esimerkkeineen.

CSS1-opas


Alkusanat

CSS1-opas pohjautuu W3C:n CSS suosituksiin, mutta mukana on myös allekirjoittaneen omia johtopäätelmiä. Jos olet jostakin asiasta erimieltä tai sinulla on kysyttävää, käytä palautesivun lomaketta tai lähetä sähköpostia.

Koska sivuilla runsaasti esimerkkejä, suosittelen uudehkon selaimen käyttöä (IE 6.0, NN 6.x, Opera 6.x myös Mozilla 1.0 käy hyvin), toki versiot 4 ja 5 käyvät myös, mutta esimerkit toimivat niissä huonommin.

Mitä CSS:n oppiminen edellyttää?

CSS on tyylikieli, jota voidaan käyttää HTML-, XHTML- tai XML -asiakirojen ulkoasun kuvaamiseen. Tämä opas käsittelee sitä, kuinka CSS1 muotoilee HTML 4 -dokumentteja. Ohjeet pätevät myös pitkälti XHTML- ja XML -asiakirjojen kanssa, kunhan noudatat XML:n syntaksia.

Eli sinun tulisi osata (x)HTML -kieli. Sinun ei tarvitse tietää kaikkia (x)HTML-kielen attribuutteja, itse asiassa CSS korvaa ne, mutta HTML-kielen rakenne täytyy olla hallinnassa.

Käytössäsi täytyy olla tietokone jossa on uudehko WWW-selain. Lisäksi tarvitset Ascii-editorin, kuten Windows muistio. Sitten oletkin valmis sukeltamaan CSS:n maailman. Tämä off/on -line oppaan avulla sinun pitäisi päästä pintaa syvemmälle.

Olen pyrkinyt rakentamaan oppaan niin, että kun olet käynyt sen läpi sinun tulisi hallita CSS1:n käyttö (x)HTML-dokumenttien muotoilussa.

Mitä uutta?

CSS1-oppaan sisältö pitäisi nyt vastata täysin W3C:n CSS1 suositusta (W3C Recommendation 17 Dec 1996, revised 11 Jan 1999).

Suurimmat muutikset

Navigointi
Kehyksiä ei enää ole. Tämä helpottaa sivujen päivittämistä, koska minun ei tarvitse enää yllä pitää kahta eri navigointi järjestelmää.
Ulkoasu
Nyt kaikilla CSS1:n sivuilla on yhteinäinen ulkoasu.
Yksiköt
Mitat ja Värit -sivu on muuttunut CSS:n yksiköt -sivuksi. Nyt mukana on kaikki CSS1:n tukemat mittayksiköt.
Pseudo
Pseudo-luokka ja -elementti on siirretty muiden valitsimien joukkoon.

 

<< Alkuun


Sisältö

CSS1-opas sisältää seuraavat sivut:

 1. CSS1-opas
  Alkusanat, sisältö, copyright
  1. CSS info
   CSS:n määritelmä, suomennos ja tavoitteet. Hypertekstidokumentin arkkitehtuuri
 2. CSS:n käyttö
  Kaikki oleellinen CSS1:stä
  1. Säännöt
   CSS-sääntöjen rakenne ja esimerkkejä
  2. HTML+CSS1
   Täältä löydät kaikki eri tavat liittää CSS1-säännöt HTML-dokumenttiin.
  3. Valitsimet
   Sivu käy läpi kaikki CSS1:n tukemat eri valitsimet.
  4. Yksiköt
   Sivu esittelee kaikki CSS1:n tukemat eri yksiköt (pituus, %, URL ja väri)
  5. Prosessointi
   Sivu kertoo CSS-sääntöjen periytymisestä sekä himan HTML:n hierarkiasta.
 3. Ominaisuudet
  (Ominaisuudet ovat niitä eri asioita joihin voidaan CSS:n avulla vaikuttaa. CSS1 tukee seuraavia ominaisuuksia:)
  1. Fontti
   Käytettävä fontti, kursivointi, kapitaali, painoarvo ja koko. Esimerkkejä.
  2. Tausta ja Väri
   Elementin taustaväri. Elementin taustakuva ja sen toisto, taustakuvan kiinnitys ja paikka. Sekä elementin väri. Esimerkkejä.
  3. Teksti
   Sanojen ja kirjainten välinen etäisyys, tekstin korostus, horisontaalinen ja vertikaalinen tasaus, suuraakkoset, sisennys ja rivin korkeus. Esimerkkejä.
  4. Laatikko
   Elementin marginaalit, täytteet ja reunaviivat. Lisäksi korkeus, leveys ja kierto. Esimerkkejä.
  5. Listat ja luokittelu
   Elementtien luokittelu. Listojen merkit ja kuvat sekä niiden asetukset. Esimerkkejä.

Copyright ©

Petepeweb, joka sisältää siis osiot: CSS1-opas, CSS2-opas ja Lisää tyyliä -sivuston, on kokonaisuus joka voidaan luokitella teokseksi. Tekijänoikeuslaki (1§) sanoo teoksesta seuraavasti:

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla."

Tämän oppaan yksityinen käyttö ja edelleen jakelu on täysin sallittua (jopa toivottavaa). Sivujen sisältämän tiedon, rakenteen, esitystavan, kuvien tai muun informaation muuttaminen on kielletty.

Sivujen hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty! Mutta sivujen käyttö koulutus- ja kurssimateriaalina on sallittua, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti minulle (sähköposti riittää).

Toivon lisäksi että tähän sivustoon muilta sivuilta osoittavat linkit eivät avaudu kyseisen sivun kehykseen, vaan kokonaiseen ikkunaan.


CSS1-opas

Luotu:
30.06.1999.
URL:
http://koti.mbnet.fi/petepe/css1
E-mail:
petepe@mbnet.fi

<< Alkuun


(c) Petepe © Petteri Perälä 1999-2003. E-mail petepe@mbnet.fi

Valid CSS! Valid HTML 4.01!