Päivitetty: 18.01.2003.

Text

<< Ominaisuudet

text-decoration esimerkki

text-decoration: underline

Alleviivaus

text-decoration:-line-through

Yliviivaus

text-decoration: overline

Ylleviivaus (NN 4.x ei toimi)
text-decoration: blink Vilkkuva teksti (Vain NN)

text-decoration: none

Ei mitään

line-through underline overline

Yhdistetty

<<Alkuun

vertical-align esimerkki

Normaali vertical-align: sub

Normaali vertical-align: super

Huom!

Seuraavat määritteet on annettu kuville, joten teksti kohdistuu niiden mukaan.

vertical-align: baseline:

vertical-align: top:

vertical-align: text-top:

vertical-align: middle:

vertical-align: bottom:

vertical-align: text-bottom:

vertical-align: 50%:

<<Alkuun

text-transfor esimerkki

text-transform: capitalize

Jokaisen Sanan Ensimmäinen Kirjain Muutetaan Isoksi

text-transform: uppercase

KAIKKI KIRJOITETAAN ISOLLA

TEXT-TRANSFORM: LOWERCASE

kaikki kirjoitetaan pienellä

none

Ei mitään

<<Alkuun

text-align esimerkki

text-align: left

text-align: center

text-align: right

text-align: justify tasaa tekstin näytön tai elementin (esimerkiksi taulukon) molempaan laitaan. Justify-tasaus tehdään lisäämällä tekstikappaleseen välilyöntejä sanojen väliin.

<<Alkuun

text-indent esimerkki

'text-indent:15px' tämä ominaisuus sisentää tekstikappaleen ensimmäistä riviä 15px.

Ominaisuus on kätevä kun halutaan luoda typografisesti oikein muotoiltua tekstiä.

Huomaa, että <P> -elementin marginaalia on tässä hieman myös muutettu (eli Margin-bottom: -22px). Näin ident ominaisuus toimii paremmin.

 

'text-indent:0px' on oletuksena kaikella tekstillä.

Nyt jokainen kappaleen ensimmäinen rivi alkaa aina vasemmasta reunasta.

Tässä <P> -elementin marginaaleja ei ole muutettu. Huomaat varmasti eron!

<<Alkuun

line-height esimerkki

line-height: 2.5 tekee erittäin väljää tekstiä, tässä ei ole kun yksi kappale, ilman <br> -elementtiä

<numero>

Voit käyttää kokonaislukuja 1,2,3 tai

murtolukuja jolloin käytetään pistettä 1.5

line-height:0.6em tuottaa tiivistä tekstiä! Ehkä jopa liian tiivistä...

<pituus>

line-height:130% tuottaa lähes normaalia tekstiä

<%>

line-height: normal tämä on tekstin oletus rivinkorkeus

normal

<<Alkuun

© Petteri Perälä 2001-2003.
E-mail: [ petepe@mbnet.fi ].